Priser

searchPrisliste Oslo og Bærum trafikkskole AS 

(Obs! Nye priser fra 1.12.17)

 • Trafikalt grunnkurs (inkl. førstehjelpskurs) – etter avtale. Ta kontakt
 • Førstehjelpskurs – 800 kr
 • Mørkedemonstrasjon  – 1.700 kr
 • Kjøretime 08:00 – 17:00 700  kr
 • Kjøretime etter 17:00 – 850 kr
 • Trinnvurderingstime (2.10) – 700 kr
 • Veiledningstime (3.9) – 700  kr
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane (3.10) – 4.570 kr
 • Teori (4.1.1) – 450 kr (hvis separat)
 • Teori (4.1.4) – 450 kr (hvis separat)
 • Baneavgift NAF – 1.200 kr
 • Sikkerhetskurs vei – 6.850 kr
 • Leie bil førerprøve – 2.900  kr
 • Leie bil førerprøve (med oppvarmingstime) – 3.800 kr

Statens vegvesen har egne priser for førerkort, bruk følgende link:
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Priser+forerkort+mv.

Merk! Statens vegvesens gebyrer kommer i tillegg.
Pakken må forhåndsbetales, kan ikke overdras til andre og er gyldig i 1 år fra kjøpsdato.